fbpx

På turné

 

Hela länets teater

Örebro länsteater har ett tydligt turnéuppdrag och arbetar med hela länet som arbetsfält. Teater för barn och unga står för merparten av teaterns turnerade verksamhet men vi spelar även för vuxna. Att arbeta uppsökande och spela teater i klassrum, gymnastiksalar och liknande är många gånger en förutsättning för att nå i synnerhet de yngsta barnen.

Aktuella föreställningar på turné

Glasäpplen
Utvald till Scenkonstbiennalen

Glasäpplen

En pjäs om vår blick på det avvikande, med lika doser skruvad humor och vemod.

Läs mer

Samarbetspartner: