På turné

 

Hela länets teater

Örebro länsteater har ett tydligt turnéuppdrag och arbetar med hela länet som arbetsfält.

Teater för barn och unga står för merparten av teaterns turnerade verksamhet. Att arbeta uppsökande och spela teater i klassrum, gymnastiksalar och liknande är många gånger en förutsättning för att nå i synnerhet de yngsta barnen.

Vi spelar även vuxenteater på turné.

Aktuella föreställningar på turné

Projekt: Mamma

Projekt: Mamma

Ett koncentrat av en tid. En utforskande, lekfull, genreöverskridande och dokumentär teaterföreställning om minnen, glömska och de berättelser som utgör ett liv.

Läs mer

Illusionistens assistent

Illusionistens assistent

En föreställning om självförtroende och våra egna inre krafter. Kan alla vara magiska? Och om vi var det – vad skulle vi vilja göra då?

Läs mer

Samarbetspartner: