fbpx

OM CORONAVIRUSET OCH DITT BESÖK HOS OSS

Klicka här

Att värna demokratin: Extremhöger i ett demokratiskt samhälle?

Föreläsning och panelsamtal

Att värna demokratin: Extremhöger i ett demokratiskt samhälle?

Så här i valtider vill vi fortsätta att lyfta relevanta frågor i samtalsserien Att värna demokratin. Denna eftermiddag belyser vi frågan om hotet från antidemokratiska krafter och fokuserar på extremhögerns allt starkare insteg i vårt gemensamma samhälle.

Det inleds med en föreläsning av Jonathan Leman, erfaren granskare av högerextremism och dess propaganda, samt resurs inom Toleransprojektet. Därefter ett panelsamtal där även Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro samt Natalie Peart, politiskt aktiv sedan 8 år (MP) i Kopparberg, och Claudia Kraft, rektor Kvinnerstagymnasiet medverkar. Moderator: Lars Ströman.

Samarbetspartner: