Att värna demokratin: ”Alternativhöger” i ett demokratiskt samhälle?

Att värna demokratin: ”Alternativhöger” i ett demokratiskt samhälle?

Så här i valtider vill vi fortsätta att lyfta relevanta frågor i samtalsserien Att värna demokratin. Denna eftermiddag belyser vi frågan om hotet från antidemokratiska krafter och fokuserar på alternativhögerns allt starkare insteg i vårt gemensamma samhälle.

Det inleds med en föreläsning av Jonathan Lehman, erfaren granskare av högerextremism och dess propaganda, samt resurs inom Toleransprojektet. Därefter ett panelsamtal där även Kunskapshuset i Örebro samt Ewa-Leena Johansson, KSO Ljusnarsberg och Claudia Kraft, rektor Kvinnerstagymnasiet medverkar. Moderator: Lars Ströman.

Samarbetspartner: