fbpx

Det som är vårt!

Temadag om demokratiska mötesplatser och kultur på landsbygden

Det som är vårt!

Med anledning av NA:s kulturpris bjuder Biblioteksupproret i Ramsberg, Örebro länsteater och Nerikes Allehanda in till samtal om bibliotekens och kulturens framtid på landsbygden.

26 maj i Församlingsgården i Ramsberg

11.00–12.00 ”Illusionistens assistent”

Familjeföreställning med Kalle Nilsson. Fri entré!

12.00–13.00 Lunch inkl. kaffe

Serveras till ett pris av 80 kr.

13.00–ca. 16.00 Tema: Demokratiska mötesplatser och kultur på landsbygden

Po Tidholm föreläser om en landsbygd i förändring
Po är journalist, författare och kritiker i Dagens Nyheter. Han har
i sitt arbete ofta återkommit till landsbygden som tema.

Reading ur föreställningen ”Det som är vårt”
Med skådespelare från Örebro länsteater.

Carina Tenor talar om medias roll på landsbygden
Carina är projektforskare på Södertörns högskola om hyperlokala
medier, reporter på NA samt ordförande i Örebro läns journalistdistrikt.

Samtal om bibliotekens och kulturens framtid: Vem ansvarar för det som är vårt; bibliotek, kultur och det fria ordet på landsbygden?

Medverkande:
Po Tidholm
Lars Ströman – Politisk redaktör på NA.
Britt-Marie Olsson – Kulturcentrum i Ramsberg/Biblioteksupproret.
Bengt Storbacka (S) – Kommun- och regionpolitiker, kultur, bildning.
ideell sektor.
Eva-Lena Jansson (S) – Riksdagsledamot för Örebro län.
Lotta Olsson (M) – Riksdagsledamot för Örebro län.
Pär-Ove Lindqvist (M) – Oppositionsråd i Lindesberg.
Helena Vilelmsson (C) – Ledamot i Regionala Tillväxtnämnden i Region Örebro län.

Samtalsledare:
Michael Cocke – konstnärlig ledare på Örebro länsteater.

Samarbetspartner: