fbpx

KÄRLEKEN ÄR FRI!?

En föreställning om kärlek och rättigheter - i samarbete med Rädda Barnen

KÄRLEKEN ÄR FRI!?

KÄRLEKEN ÄR FRI!? bygger på texter av Åsa Lindholm, Gertrud Larsson, Nasim Aghili, Malin Lagerlöf, Dimen Abdulla, Melissa Delir och Arkan Asaad. Den handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur, tradition och samhälle. Den handlar också om ungas rättigheter till sin kropp, sin sexualitet och att själva få välja partner. Även om det främst är flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck så är även pojkarna utsatta. De tvingas även till att kontrollera sina systrar. I föreställningen berörs också hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext. Rättighetsperspektivet och kärlekstemat utgör grunden för föreställningen som riktar sig till en bred publik.

Kärleken är fri (2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Örebro länsteater. Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Metoden går ut på att polis, socialtjänst och frivilligorganisationer tillsammans informerar i skolor om barns rättigheter och vart man kan vända sig om dessa kränks. Dessutom har projektet startat en nationell stödlinje för unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Läs mer på: www.dinarattigheter.se

Föreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? togs från början fram av Folkteatern i Gävleborg och spelar just nu sin fjärde spelperiod på turné. Sedan den 1 maj 2016 har Örebro länsteater ansvar för föreställningen och den kommer att försätta turnera i resten av landet under 2016-2017.

Galleri

Medverkande

Samarbetspartner: