fbpx

Presskonferensen

Av Nobelpristagaren Harold Pinter

Presskonferensen

SVERIGES STÖRSTA FÖRESTÄLLNING – SPELAS I 23 STÄDER SAMTIDIGT

Presskonferensen är en satir över ett samhälle där kulturen kontrolleras och styrs uppifrån. Den nytillträdda kulturministern har tidigare varit chef för säkerhetspolisen, men ser inte hur de båda uppgifterna skiljer sig åt – allt handlar ju om att kontrollera människors tankar och känslor. Se ministern intervjuas av pressen inför öppen ridå och delta i samtalet.

Program

11.30 Fika och introduktion

Dörrarna öppnas och fikaförsäljning erbjuds. En kort introduktion ges.

12.00–13.30 Presskonferensen

Föreställning av Nobelpristagaren Harold Pinter. En kort pjäs på fem minuter i readingform som framförs i 23 städer i Sverige samtidigt. Medverkande: Kalle Nilsson, Michael Cocke och Lars Ströman.

+ Föreläsning: Internationell utblick

En kort föreläsning med Ulricha Johnson (Scensverige) om teatrarnas och konstens situation i Europa och världen.

+ Eftersamtal: Den fria konsten som en del av yttrandefriheten

Avslutande samtal där det ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Varför är den fria konsten viktigt för demokratin? Vad hotar den fria konsten i Sverige idag? Och hur fri är konsten idag, egentligen?
Deltar i samtalet gör Behcet Barsom (KD),  Irén Lejegren (S), Daniel Spiik (SD), Lars Ströman (politisk redaktör och ledarskribent hos NA) och Ulricha Jonsson (Scensverige). Moderator: Michael Cocke.

Läs mer om Presskonferensen på www.presskonferensen.nu

Medverkande

Samarbetspartner: