Vår organisation

 

Örebro länsteater är ett aktiebolag (Länsteatern i Örebro AB) som ägs till 91% av Region Örebro läns förvaltnings AB och resterande 9% av Örebro kommun.

Teaterns ledning består av verkställande direktör och konstnärlig ledare.

Organisationen är uppdelad i tre avdelningar, en konstnärlig, en administrativ och en teknisk. Den administrativa avdelningen är direkt underställd VD medan den tekniska och den konstnärliga avdelningen leds av teknisk chef respektive konstnärlig ledare. Den tekniska avdelningen innefattar både ateljéer, scenteknisk personal samt en verkstad.

Örebro länsteaters styrelse

Länsteatern i Örebro AB:s styrelse består av ägarrepresentanter från Region Örebro län (R) , Örebro kommun (K) samt en representant från Riksteatern i Örebro län.

Ledamöter, ordinarie

 • Lena Källström (s) R ordf.
 • Nadia Abdellah (v) R vice ordf.
 • Lennart M Pettersson (s) R
 • Margareta Widell (mp) R
 • Karin Pernefalk (m) R
 • Calill Ohlson (m) R
 • Kerstin Cederström (l) R
 • Lars B Stenström (kd) R
 • Malin Kronqvist Håård (s) K
 • Lena Backlund (Riksteatern Örebro Län)

Ledamöter, ersättare

 • Ingvar Ernstson (c) R
 • Carina Östrand (s) R
 • Johan Calais (s) R
 • Jimmy Nordengren (c) K
 • Margaretha Pehrson (l) K
 • Mats Eriksson (Riksteatern Örebro Län)

Personalrepresentanter

 • Hanna Lekander (Teaterförbundet)
 • Jenny Eklund (Teaterförbundet)
 • Christer Christensson (Tvärfackliga gruppen/Musikerförbundet)
Samarbetspartner: